Comenius - Oczami bohatera

Kalendarium na całe dwa lata trwania projektu

2009-09-16 16:41

 

Planowana data rozpoczęcia

Opis działań/mobilności

Osoby odpowiedzialne w szkole + zawsze szkolny koordynator projektu

 Minimalna ilość godzin przeznaczona na działanie w każdej klasie

Zaangażowani partnerzy

Wrzesień

2009

Wstęp: “Oczami bohatera”

    Dzieci zastanawiają się i dyskutują o roli bohatera narodowego.

    Pisanie i wymiana pierwszych maili między szkołami partnerskimi. Nawiązanie regularnego kontaktu między uczniami.

Wychowawcy

   Poloniści

Pedagog szkolny

 

 

 1 godz.

 1 godz.

 1 godz.

 

Wszyscy partnerzy

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie Europejskiego Roku Kreatywności

i Innowacji

 

 

 

Każdego miesiąca przez dwa lata

   Wysyłanie do Anglii zdjęć, cytatów, sprawozdań z uroczystości, aktualności z życia szkoły oraz postępu Projektu, żartów itd., które składają się na comiesięczny newsletter, wysyłany (przez Internet) do szkoł partnerskich.

   Proponowany termin nadsyłania materiałów:

20 każdego miesiąca.

    Rozsyłanie: 30 każdego miesiąca.

Wychowawcy

 

Anglia/Wszyscy partnerzy

Październik 2009

    Szkoły rozpoczynają tworzenie “comeniusowej tablicy” oraz promowanie języków krajów partnerskich.

Wychowawcy,

Angliści,

Muzycy

Koło Języka Niemieckiego

1 godz.

1 godz

1 godz

1 godz

Wszyscy partnerzy

 

   Utworzenie strony internetowej, na której publikowane będą prace dzieci.

    Termin: 31 listopada 2009

 

 

Niemcy

 

 

 

 

 

Listopad 2009

Wspólna ankieta (audyt)  

Koordynator: Francja

Francuscy uczniowie wymyślają pytania, które pomogą określić, co uczniowie wszystkich szkół partnerskich wiedzą już o bohaterach swojego kraju i krajów partnerskich.

Uczniowie wspólnie dyskutują nad tym, który bohater najlepiej odzwierciedla kulturę ich kraju, wyniki umieszczają na stronie internetowej. Proponowany termin: 20 listopada 2009

 

 

 

Wychowawcy,

Poloniści

 

 

 

 

1 godz

1 godz

 

Francja/Wszyscy partnerzy

 

 

Konkurs na logo Projektu:

Koordynator: Francja

Każda szkoła urządza własny konkurs i umieszcza logo zwycięzcy na stronie internetowej.

Termin: 30 listopada 2009

Plastycy

2 godz

Francja/Wszyscy partnerzy

 

Uczniowie wyszukują w bibliotekach lub Internecie informacje o bohaterach i kulturze krajów partnerskich.

Poloniści

Informatycy

bibliotekarz

1 godz

1 godz

Wszyscy partnerzy

Grudzień

2009

1. Sprawdzian postępów

Termin: 5 grudnia 2009

 

 

wszyscy partnerzy

 

 

“Dowód osobisty”

Koordynator: Turcja

Uczniowie tureccy zastanawiają się, co powinno znaleźc się w “profilu bohatera” i tworzą elektroniczny schemat pracy dla uczniów szkoł partnerskich.

Profile wybranych bohaterów mogą być przedstawione na różne sposoby, n.p. obraz, film fabularny itd.

Proponowany termin: 20 grudnia2009

Szkoły wymieniają się stworzonymi profilami. Uczniowie szukają podobieństw i różnic między bohaterami i zastanawiają się nad znaczeniem bohatera narodowego dla kultury każdego z krajów.

 

 

 

 

 

 

       Wychowawcy

Poloniści

Plastycy

muzycy

Informatycy

Angliści

 

 

 

 

 

 

 

1 godz

1 godz

1 godz

1 godz

1 godz

1 godz

Turcja/Wszyscy partnerzy

 

 

 

 

 

Styczeń

2010

 

 

 

 

 

1. spotkanie (program na pierwszy rok)

Nauczyciele spotykają się i dzielą planami na nadchodzący rok

Spotkanie da również możliwość rozwoju zawodowego i edukacji kulturalnej.

 

 

 Niemcy, Turcja, Francja, Aanglia, Polska

 

2. sprawdzian postępów

Termin pracy z “Dowodami osobistymi”:

5 stycznia 2010

Sprawdzian dodatkowy (uczniowie i nauczyciele):

Jakie trzy rzeczy wiecie o swoich krajach partnerskich?- Anglia włącza do comiesięcznego newslettera

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

1 godz

Anglia/Wszyscy partnerzy

Luty 2010

Wymiana nauczycielska – podobieństwa kulturowe

Nauczyciele prowadzą z niemieckimi uczniami lekcje na temat podobieństw kulturowych. Uczą narodowych tańców i piosenek, które będa częścią występu na koniec roku drugiego.

Niemiecka szkoła poprowadzi naukę popowego tańca, śpiewu i ruchu.

 

Wyniki zostaną zamieszczone w comiesięcznym newsletterze

 

Niemcy

Wszyscy partnerzy

 

“Album” :

Koordynator: Polska

Uczniowie przedstawiają bohaterów na różne ciekawe, innowacyjne, oryginalne sposoby.

Termin przedstawienia “Albumu Bohaterów Narodowych”: kwiecień 2010

Poloniści

Matematycy

Przyrodnicy

Informatycy

Plastycy

technicy

Muzycy

 

1 godz

1 godz

1 godz

1 godz

1 godz

1 godz

1 godz

Polska/Wszyscy partnerzy

Kwiecień 2010

    Polska tworzy “Kalendarz bohaterów”.

Plastycy

informatycy

2 godz

2 godz

Polska

 

    Przedstawienie Albumu i Kalendarza szkołom partnerskim

 

 

Polska/Wszyscy partnerzy

Maj 2010

 

3. sprawdzian postępów

Podsumowanie “Albumów”: 15 maja 2010.

 

 

 Wszyscy partnerzy

 

 

2. spotkanie (Sprawozdanie Wstępne)

Podsumowanie pierwszego roku Projektu, zarys Sprawozdania Wstępnego.

Spotkanie da również możliwość rozwoju zawodowego i edukacji kulturalnej.

Nauczyciele prowadzą z francuskimi uczniami lekcje na temat podobieństw kulturowych. Uczą narodowych tańców i piosenek, które będą częścią występu na koniec roku drugiego.

 

Wyniki zostaną zamieszczone w comiesięcznym newsletterze

 

Francja

Wszyscy partnerzy

Czerwiec

2010

 

   Mobilność polskich uczniów (8) i nauczycieli (2)

   W czasie wyjazdu polscy uczniowie zostaną zaznajomieni z Francją, jej kulturą, historią i geografią. Wymienią z francuskimi dziećmi informacje o bohaterach i razem stworzą o nich komiksy.

Przygotują się do kolejnych etapów Projektu.

Zawiążą kontakty i przyjaźnie, które mogą trwać przez cały czas trwania Projektu i dłużej. 

 

Francja

Polska, Francja

 

Sprawdzian pod koniec roku pierwszego

Co wiemy o bohaterach krajów partnerskich?

Podsumowanie Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji

 

 

wychowawcy

1 godz

Wszyscy partnerzy/

Lipiec/ Sierpień 2010

Sprawozdanie Wstępne zostaje wysłany do British Council oraz Agencji Narodowych i innych instytucji

 

 

Wszyscy partnerzy

Wrzesień 2010

Comiesięczny newsletter wciąz się ukazuje

Stale trwa kontakt między uczniami

 

 

Anglia

 

Wystawa komiksów

 

 

Polska

 

Opowiadanie bajek/warsztaty teatralne.

 

 

Anglia

Październik 2010

3. spotkanie (program na drugi rok)

Nauczyciele spotykają się i dzielą planami na nadchodzący rok.

Spotkanie da również możliwość rozwoju zawodowego i edukacji kulturalnej. 

Nauczyciele prowadzą z tureckimi uczniami lekcje na temat podobieństw kulturowych. Uczą narodowych tańców i piosenek, które będą częścią występu na koniec roku drugiego.

 

Wyniki zostaną zamieszczone w comiesięcznym newsletterze

 

Turcja

Wszyscy partnerzy

Listopad 2010

Rozpoczyna się praca nad Wspólną Opowieścią

Koordynator: Niemcy

Uczniowie i nauczyciele śledzą historię po każdym dodaniu przez kraje partnerskie nowego rozdziału. Rozdział musi opowiadać o spotkaniu własnego bohatera z bohaterem wybranym przez inną szkołę i rozgrywać się w kraju piszących ten rozdział uczniów.

Termin: 15 lutego 2011.

 

 

Angliści

poloniści

 

 

4 godz

4 godz

Niemcy/Wszyscy partnerzy

 

 

 

Prezentacje multimedialne uczniów polskich i francuskich: “Różnice i podobieństwa”

informatycy

2 godziny

Polska/Francja

Grudzień 2010

Wizyta w teatrze

Uczniowie odwiedzają teatr

 

 

Anglia

Luty 2011

 

Koniec pracy nad Wspólną Opowieścią

 

 

Wszyscy partnerzy

 

Niemieccy uczniowie “wydają” całą opowieść w wersji papierowej i elektronicznej

(z tłumaczeniem angielskim).

Kraje partnerskie tłumaczą na języki narodowe

 

 

 

angliści

 

 

 

1 godz

Niemcy

 

Wymiana nauczycielska

Nauczyciele prowadzą z polskimi uczniami lekcje na temat podobieństw kulturowych. Uczą narodowych tańców i piosenek, które będą częścią występu na koniec roku drugiego.

Szkoła prowadzi własny program “Edukacji Europejskiej dla uczniów klas I-III oraz IV-VI”. Zorganizuje szkolenie dla nauczycieli, przedstawi pracę z Projektem (dzieci od 8 do 10 lat), przygotowania do lekcji i zajęcia. Podczas zajęć uczniowie urządzą konkurs na najlepsze rysunki, które znajdą się na stronie internetowej

Podsumowanie zostanie zamieszczone w comiesięcznym newsletterze .

 

Polska

Wszyscy partnerzy

Marzec 2011

4. sprawdzian postępów

 

 

 Wszyscy partnerzy

 

Przedstawienie

Uczniowie i nauczyciele przedstawiają w ciekawy, oryginalny sposób Wspólną Opowieść. Każdy rozdział jest inscenizowany w jednej ze szkół partnerskich z użyciem narodowej muzyki, piosenek itp.

Istnieje możliwość zaproszenia do współpracy studentów kierunków teatralnych, miejskich teatrów itp.

Uczniowie i nauczyciele montują nagrania wszystkich partnerów i tworzą spójny film, wyświetlany potem w szkołach i poza nimi.

Termin ukończenia filmów: 10 maja 2011

 

 

 Wychowawcy

Poloniści

Muzycy

Technicy

Plastycy

Koło Teatralne

Koła Muzyczne

Koło Plastyczne

 

 

 1 godz

1 godz

2 godz

2 godz

2 godz

 

 

Wszyscy partnerzy

 

   Praca nad przedstawieniem, wizyty w teatrach

 

 

Polska

 

 

Kwiecień 2011

Praca nad przedstawieniem, wizyty w teatrach

 

 

 

 

Maj 2011

 

Dzień Comeniusa w szkołach

 

wychowawcy

 

1 godz

 

 

Termin przesyłania filmów

 

 

Wszyscy partnerzy

 

5. sprawdzian postępów

 

 

 Wszyscy partnerzy

 

Wspólny sprawdzian  

Koordynator: Francja

Uczniowie wszystkich szkół wypełniają test, jak w pierwszym sprawdzianie, aby sprawdzić ile wiedzą o bohaterach krajów partnerskich.

Rezultaty zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Termin: spotkanie w Anglii.

 

 

wychowawcy

 

 

1 godz

Francja/Wszyscy partnerzy

 

6. sprawdzian postępów

 

 

 

Wszyscy partnerzy

 

4. spotkanie (raport końcowy)

Projekt sprawozdania

Spotkanie da również możliwość rozwoju zawodowego (dzieci wymagające specjalnej edukacji, wielkokulturowe społeczeństwo angielskie)

Nauczyciele prowadzą z angielskimi uczniami lekcje na temat podobieństw kulturowych. Uczą narodowych tańców i piosenek, które będą częścią występu na koniec roku drugiego.

Pokaz filmu na podstawie Wspólnej Opowieści dla uczniów angielskich.

 

Anglia

Wszyscy partnerzy

Czerwiec

2011

Mobilność uczniów (7) i nauczycieli (2) do Anglii

Angielscy i polscy uczniowie pracuja nad ustną prezentacją na temat podobieństw i różnic, w ramach “Dnia Comeniusa” w szkole.

 

Anglia

Polska, Anglia

 

Polska

 

Prezentacja multimedialna uczniów angielskich i polskich: “Różnice i podobieństwa”.

Na pokaz zaproszona jest cała szkoła.

 

informatycy

 

2 godz

Polska

 

Czy potrzebujemy naszych bohaterów?

Uczniowie rozważaja zagadnienie bazując na wiadomościach zdobytych podczas dwóch lat trwania Projektu

 

Wychowawcy

Poloniści

Pedagog szkolny

 

1 godz

1 godz

1 godz

Wszyscy partnerzy

 

Konferencja: ‘Oczami bohatera’ od początku do końca.

 

 

Polska

 

Raport końcowy i materiały zostają przesłane do lokalnej gazety, czasopism, ambasad, kuratoriów itd.

 

 

Wszyscy partnerzy

 

Każdy z uczniów i nauczycieli  otrzymuje kopię filmu

 

 

 

 

Sprawozdanie końcowe zostaje przesłane do British Council oraz Agencji Rządowych

 

 

Wszyscy partnerzy

 

 

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.