Comenius - Oczami bohatera

Informacje o nas

Szkoły partnerskie zaangażowane w projekt:

Polska:

Szkoła Podstawowa nr 34

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Urzędnicza 65,  Kraków

Anglia:

St. Saviour’s Church of England Junior School

Brookleaze Place, Larkhall, Bath

Turcja:

Gaziosmanpaşa Necla İlhan İpekçi İlköğretim Okulu

Dr.Reşit Galip Caddesi.Gökçek Sokak.No:23    GOP, Ankara

Francja:

Ecole Jeanne d’Arc

63 rue MolièreLa Roche-sur-Yon

Niemcy:

Albert-Schweitzer-Schule, Grundschule IV,

Schlesische Straße 3, Lehrte

 

Nasi użytkownicy

 

Tutaj przedstawiamy uczniów najbardziej zaangażowanych w realizację projektu:

Magda z 4a

Ala z 4a

Weronika z 4a

Klaudia z 4a

Kinga z 4a

Zosia z 4a

Piotr z 4a

Mikołaj z 4a

O naszych szkołach słów kilka...

  • ANGLIA:   Szkoła St. Saviour’s Church of England znajduje się w Larkhall, we wschodniej części miasta Bath; zróżnicowanej społeczności która zachowuje klimat wioski. Uczniowie wywodzą się ze zróżnicowanych środowisk: rodzin ubogich zamieszkujących w mieszkaniach socjalnych, 31% uczniów pochodzi z rozbitych domów bądź jest wychowywana przez jednego z rodziców. W konsekwencji, 13% posiłków szkolnych jest finansowana przez władze lokalne. Do szkoły uczęszczają również dzieci z rodzin podróżujących, niewielka liczba uczniów jest przyjęta do szkoły na krótki okres czasu podczas pobytu w lokalnym ośrodku przeznaczonym dla kobiet i dzieci szukających ucieczki z powodu przemocy w domu.

23% z zarejestrowanych uczniów posiada specjalne potrzeby edukacyjne. Chociaż większość z nich wykazuje problemy w nauce, liczba ta obejmuje także dzieci z fizycznymi deficytami takimi jak ograniczona ruchowość, czy problemy wzrokowo-słuchowe.  

Zróżnicowanie społeczne społeczności, jest również zróżnicowaniem kulturowym, wzbogaconym przez dzieci dla których Angielski jest drugim językiem po np. słowackim bądź bangladeskim. Z pomocą   zewnętrznych instytucji nasza szkoła zapewnia tym uczniom tłumaczy pomagających w komunikacji ze szkołą. Kluczowym elementem rozwoju szkoły jest opracowanie programu skupionego na nauce języków obcych, włączonego do programu nauczania. 

Angażując się w program Comenius chcemy zapewnić wszystkim dzieciom- przynależącym do różnych mniejszości etnicznych, grup zróżnicowanych społeczno-ekonomicznie, oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – równe szanse w uczestnictwie oraz osiąganie sukcesów w różnorakich działaniach szkoły.

  •   POLSKA:   Głównym celem Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie jest wpieranie procesów wychowawczych i edukacyjnych dziecka tak by żyło one w zgodzie ze sobą i otaczającym światem. Środowisko z którego pochodzą uczniowie jest zróżnicowane zarówno finansowo jak i intelektualnie. Ok 10% uczniów nadal wymaga pomocy by ich szanse były równe do tych jakie posiadają ich rówieśnicy. Również 10% uczniów pochodzi z rodzin zagrożonych społecznym wykluczeniem. Bardzo często dotyka to uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ok. 15%) które są rezulatetem mikro-deficytów, słabszego rozwoju intelektualnego bądź zaburzeniami w rozwoju. Dodatkowo, środowisko lokalne jest zróżnicowane zarówno pod względem finansowym jak i intelektualnym, co często nie spełnia oczekiwań rodziców. Większość uczniów (65%) pochodzi z dobrze wykształconych rodzin o bardzo dobrej lub dobrej sytuacji materialnej. Sytuacja materialna 25% uczniów jest zła częściowo gdyż pozostają oni na utrzymania jednego z rodziców. Część opiekunów pozostaje niezatrudniona i skupiona jest na zdefiniowaniu swojej przyszłości o odnalezieniu stabilności. Pozostałe 10% uczniów pochodzi z rodzin o bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Są to rodziny finansowo i edukacyjnie niewydolne, pozostające często pod wpływem różnorodnych nałogów i nie będące w stanie wspierać dzieci. Rodziny te pozostają w niebezpieczeństwie społecznej alienacji, w związku z czym pracownicy naszej szkoły, we współpracy z odpowiednimi instytucjami starają się pomóc szczególnie tym uczniom którzy wywodzą się z opisanego środowiska.

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem tematyką europejską oraz ze wstąpieniem Polski do Unii, pojawił się problem przygotowania dzieci do integracji z Europą i upowszechnienia wśród nich wiedzy o jej kulturze, sztuce i szeroko rozumianej geografii oraz historii, oraz uświadomienia im że Polska jest ważną częścią europejskiej kultury. A zatem głównym celem będzie edukacja wzmacniająca przeświadczenie uczniów o przynależności do zarówno narodowej, jak i europejskiej kultury. Oznacza to rozwój indywidualnego zainteresowania uczniów tematyką europejską, oraz zapoznanie ich z różnymi kulturami, uwrażliwienie na nie oraz uświadomienie o potrzebie tolerancji. 

Ponadto, główny nacisk położony jest na rozwój umiejętności wyszukiwania informacji, komunikacji, współpracy w grupie oraz kształtowaniu postaw i przestrzeganiu norm społecznych. Podczas tego procesu uczniowie zdobędą nowe umiejętności, doświadczenie i wiedzę, przez co również większą niezależność. Mamy nadzieje wpoić im wizerunek Europy jako jednoczącego się i rozpoznawalnego miejsca dla Polski oraz innych nacji.

Stosujemy metody oraz inne formy nauczanie pozwalające każdemu dziecku udział procesie kształcenia oraz poszerzanie horyzontów. Metody te nie tylko uczą dzieci bycia bardziej otwartymi i tolerancyjnymi w relacjach, lecz również poszerzają ich wiedzę oraz motywują do nauki i ćwiczenia języków obcych.   

W naszej szkole funkcjonuje również program autorski ‘Edukacja Europejska; dla klas I-VI” , a jego elementy znajdą swoje odbicie w wielu działaniach związanych z projektem partnerskim. Chcemy również promować i rozwijać umiejętności uczniów i nauczycieli naszej szkoły pozwalające na użytkowanie technologii informatycznych. Mamy nadzieje że projekt zainspiruje i zmotywuje uczniów, nauczycieli oraz rodziców do nauki o świecie, a także że uda się uatrakcyjnić nauczanie języka polskiego poprzez naukę metod stosowanych przez nauczycieli w szkołach partnerskich.

  • TURCJA:   Gaziosmanpaşa Necla İlhan İpekçi İlköğretim Okulu  Szkoła znajduje się w centrum stolicy. 25 klas, 3 przedszkola, pracownia naukowa, pracownia komputerowa oraz 2 studia projektowania są zaopatrzone we wszelkiego rodzaju sprzęty techniczne. Wyposażenie szkoły liczy również sale gimnastyczną, bibliotekę, aulę, oraz pokój dla pracowników. Generalnie, szkoła nie posada żadnych społeczno –ekonomicznych problemów, chociaż część uczniów wywodzi się z dzielnic położonych daleko od szkoły z mniejszym dochodem. Do szkoły uczęszcza także paru uczniów z umysłowym niedorozwojem którzy potrzebują indywidualnego programu nauczania. Posiadamy certyfikat ‘ISO 9001/2000’oraz certyfikat “white flag” który jest przyznawany w ramach projektu “Czysta Szkoła”.

Naszym celem jest znaleźć się wśród dziesięciu najlepszych szkól, przodujących pod względem zajęć edukacyjnych które umożliwią uczniom rozwój i ukształtowanie osobowości żyjących w zgodzie z samym sobą oraz innymi uczniami, nabycie cech przywódczych oraz sprawią że uczniowie będą chętni brali udział w zajęciach. Zamierzamy również zastosować najnowsze osiągnięcia naszego systemu edukacyjnego dla lepszego rozwoju naszego kraju. Poprzez prace grupową oraz współdziałanie z uczniami o specjalnych potrzebach, pragniemy stymulować  społeczny i emocjonalny rozwój uczniów     

Co więcej, naszym zamierzeniem jest zwiększanie świadomości na temat istoty międzykulturowej nauki, oraz motywowanie do analizy tego zagadnienia oraz jego znaczenia dla udziału w projekcie. Najbardziej efektywnym sposobem na zwiększenie świadomości bycia Europejczykiem jest wprowadzenie tego konceptu w sferze edukacyjnej. Różnice kulturowe mogą zarówno stymulować jak i spowalniać proces edukacyjny. Mamy nadzieje że będziemy w stanie użyć tego aspektu do ulepszania relacji z innymi krajami.

Komunikacja i współpraca z innymi uczestnikami dostarczy nam wiedzy nie tylko na temat nas samych, ale także na temat bohaterów narodowych, mitów, poezji, oraz tradycji związanych kultywowaniem wydarzeń takich jak narodziny/ ceremonie ślubne/ itp.…

  •   FRANCJA:   Szkoła Jeanne d’Arc – La Roche-sur-Yon –  Nasza szkoła znajduje się 130 kilometrów od wybrzeża Atlantyku, w bardzo atrakcyjnym rejonie nazwanym “Vendée”, w centrum miasta La Roche-sur-Yon.

Większość uczniów wywodzi się z intelektualnie i finansowo zasobnych. Niewielka ilość naszych uczniów żyje w niepełnych rodzinach i napotyka problemy finansowe. Wydaje się być właściwym aby pozwolić naszym uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na otwarcie się na inne kultury i sposoby życia.Udział w projekcie europejskim pozwoli nam na promocje uniwersalnego otwarcia na inność, które już jest włączone w projekt naszej szkoły.Poznanie innych kultur, porównywanie różnych stylów życia, bycie świadomym różnorodności kultur i języków europejskich, rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem: to cele które chcielibyśmy osiągnąć poprzez udział w tym projekcie. 

Uczniowie w naszej szkole mają zajęcia z języka angielskiego od 6 roku życia. Chcielibyśmy dostarczyć im możliwość komunikacji i użycia języka w prawdziwym kontekście. Projekt europejski nam to umożliwia.

 

  •   NIEMCY:   Szkoła Albert-Schweitzer-Schule Lehrte jest jednĄ z czterech szkół podstawowych znajdujących się w Lehrte. Dzieci są cały czas pod naszą opieką. Miasto to jest usytuowane 20 kilometrów na wschód od Hannoveru. Szkoła jest częścią centrum edukacyjnego znajdującego się w Lehrte. Dzielimy budynki szkolne z Gimnazjum. Obecnie około 230 uczniów o 8 różnych narodowościach uczęszcza do naszej szkoły.

Edukacyjne zasady szkoły: 

Duch uwieczniony w cytacie  Alberta Schweitzera:  “Ehrfurcht vor dem Leben“ (głęboki szacunek dla wszystkich żyjących stworzeń)

...          Szacunek, otwartość, I szczerość służą jako baza dla pełnego zaufania kontaktu między rodzicami, uczniami i nauczycielami

...         Wpieranie zrozumienia i tolerancji dla siebie nawzajem, prowadzących do kontaktów opartych na wzajemnym szacunku

 Przez parę lat nasza szkoła brała udział w segregacji odpadów i różnorodnych akcjach promujących recykling. Mamy również zoo dla małych zwierząt. Co dwa lata przeprowadzamy tygodniowy projekt zwany ‘las’. Dzieci poznają części lasu pod wieloma środowiskowymi aspektami, oraz mają szansę zasadzenia nowych drzew. W 2007 otrzymaliśmy tytuł “Umweltschule in Europa” (Europejska Szkoła Przyjazna Środowisku)

Obecnie jesteśmy zaangażowani w projekt ‘zdrowe żywienie – codzienny ruch’. Niektóre klasy prezentują wystawy w “Niemieckim Towarzystwie Onkologicznym’   i biurze konsumenta.

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.